Бул Партнърс - Наричаме нашите клиенти свои партньори!
Бул Партнърс - Наричаме нашите клиенти свои партньори!

 Бул Партнърс ЕООД е консултантска компания с дългогодишен опит в сферата на инвестиционното и бизнес планиране. Основната ни дейност е свързана с разработване и управление на проекти, икономически анализи, енергийн анализи, финансови консултации и маркетингови проучвания. Развитието на компанията и нейният успех, се основават на доброто партньорство с клиентите на дружеството, както и на коректното отношение към тях.

С влизането на страната ни в ЕС, България получи право да се възползва  от т.нар. структурни фондове на съюза. Средствата от тях са разпределени в няколко програми. В  по-голямата си част от тях  предприятията, общините, земеделските производители, браншовите организации, публичните дружества, държавните дружества и администрация, сдруженията и други, кандидатстват директно и усвояват средства. Основният въпрос е, не дали да се участва в посочените финансирания, а на каква цена да бъде направено това. През последните девет години Бул Партнърс помогна на множество свои клиенти-партньори в намирането на отговора на този въпрос. Как по точно:
-          с над 35 успешно финансирани проекта от мерките по Програмата за развитие на Селските Райони
-          с над 25 успешно финансирани проекта от мерките по Програмата за развитие на Човешките ресурси
-      с над 25 успешно финансирани проекта и от останалите мерки в областта на Конкурентноспособността, Енергийната Ефективност, Рибарството и аквакултури и др.

Също така успешно консултирахме множество земеделски производители относно директните плащания и възможностите за субсидиране по линия на аграрните плащания. Осигурихме банково и небанково кредитиране на редица Големи предприятия и МСП. Благодарение на маркетинговите стратегии и проучвания, изготвени от Бул Партнърс, няколко инвестиционни намерения се превърнаха в успешно реализирани проекти. Бяха подготвени няколко Анализа с конкретна насоченост и бенефициенти – Голяма Община, НПО-та, ВУЗ и др.

Всичко това ни даде основание и причини да продължим напред, да очакваме нови хоризонти и предизвикателства.