Бул Партнърс - Наричаме нашите клиенти свои партньори!
Бул Партнърс - Наричаме нашите клиенти свои партньори!

Бул Партнърс ЕООД е консултантска компания с дългогодишен опит в сферата на инвестиционното и бизнес планиране. Основната ни дейност е свързана с разработване и управление на проекти, икономически анализи, финансови консултации и маркетингови проучвания. Развитието на компанията и нейният успех, се основават на доброто партньорство с клиентите на дружеството, както и на коректното отношение към тях.

С влизането на страната ни в ЕС, България получи право да се възползва  от т.нар. структурни фондове на съюза. Средствата от тях са разпределени в няколко програми. В  по-голямата си част от тях  предприятията, общините, земеделските производители, браншовите организации, публичните дружества, държавните дружества и администрация, сдруженията и други, кандидатстват директно и усвояват средства. Основният въпрос е, не дали да се участва в посочените финансирания, а на каква цена да бъде направено това. През последните девет години Бул Партнърс помогна на десетки свои клиенти-партньори в намирането на отговора на този въпрос.          

Също така успешно консултирахме множество земеделски производители относно директните плащания и възможностите за субсидиране по линия на аграрните плащания.

Благодарение на екип от професионалисти с повече от 15 годишен опит предлагаме на всички заинтересовани от случващото се на пазара на земеделска земя, да посетят най-новата ни секция на сайта, а именно ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.

Постарали сме се да насочим продавачи, купувачи, инвеститори, арендатори,  посредници, собственици на земеделски имоти и други заинтересовани, в процесът и тенденцията на  цената за обработваемата земеделска земя в област Варна.

При запитване можем да предоставим информация и за която и да е област в България, анализ (срещу заплащане) на пазара за последните 10 години както за цена на земеделска земя, така и за рентни нива по региони, тенденции в цените на основните зърнени култури и мн. други.

Нищо от посочено на www.bulpartners.eu не бива да служи като съвет за покупка, продажба  и не е препоръка за изграждане на ценови стратегии или други опции за финансово предприемане на каквито и да е действия. Предоставените данни (с изключение на ценовите предложения за покупка на земеделска земя) са свободно достъпни на сайта на ДФЗ и МЗХ и са с информационна цел.